Inicia , Tratamiento de adicciones
Inicia , Tratamiento de adicciones
Inicia , Tratamiento de adicciones
Inicia , Tratamiento de adicciones

INICIA, ÉS UN CENTRE ESPECIALITZAT EN EL TRACTAMENT DE PACIENTS QUE PRESENTEN UN TRASTORN PER DEPENDÈNCIA DE SUBSTÀNCIES PSICOACTIVES O CONDUCTES ADDICTIVES

EL TRACTAMENT

La base del nostre tractament consisteix en teràpies cognitives conductuals de grup, posant l'accent principalment en la Teràpia Motivacional, la qual és fonamental per assolir un canvi intern en la persona. També proporcionem teràpies de família i parella per l'entorn del malalt.

Mitjançant les teràpies de grup es posa en evidència la realitat dels hàbits de consum del malalt i s'aconsegueix que reconegui i comprengui la malaltia que pateix. De la mateixa manera, s'estableixen estratègies i es dota al pacient de les eines necessàries per afrontar el seu dia a dia amb seguretat.

El tractament aporta al pacient i a la família l'entrenament necessari per comprendre i interioritzar la malaltia, aconseguint d'aquesta manera una reinserció social, laboral i familiar plena.

El nostre objectiu no és només que els nostres pacients deixin de consumir, sinó que obtinguin uns valors apropiats per aconseguir una vida de qualitat gràcies al nostre tractament.

ÉS IMPORTANT DESTACAR QUE EL TRACTAMENT QUEDA EXEMPT DE QUALSEVOL TIPUS DE DROGA

OBJECTIUS

L'objectiu del nostre tractament és la recuperació total del pacient fins que es trobi en el seu entorn i sigui capaç de desenvolupar per si mateix l'estil de vida que ha anat aprenent al llarg del procés.

Amb la recuperació s'aconsegueix restablir l'equilibri químic del cervell i amb l'aprenentatge en les teràpies es van recuperant a poc a poc les capacitats que es van perdre durant la malaltia.

Per aconseguir-ho, un altre dels nostres objectius és la recuperació dels familiars que han sofert la malaltia de l'addicte i que també necessiten teràpia.

FASES

EL TRACTAMENT ES DESENVOLUPA EN QUATRE FASES

 • 1
  Desintoxicació
 • 2
  Deshabituació
 • 3
  Rehabilitació
 • 4
  Reinserció

El pacient rep el tractament mèdic adequat per evitar l'aparició de la síndrome d'abstinència.

Es treballen els hàbits apresos durant el desenvolupament de la malaltia per substituir-los per uns altres més saludables que conformaran la base d'un nou estil de vida. La dependència altera enormement les conductes i actituds de la persona addicta. La deshabituació és el procés de normalització d'aquests hàbits i actituds alterats per millorar la qualitat de vida del pacient. S'analitzen exhaustivament els costums de vida i el consum del pacient; s'identifiquen les situacions de risc amb l'objectiu final d'evitar futures recaigudes.

Es preparen els pacients en activitats noves que no van poder desenvolupar en el passat o es rehabiliten a través de les que sí que van desenvolupar però no de manera satisfactòria. Aquesta fase, que utilitza com a vehicle conductor les teràpies grupal i individual, té com a objectiu la recuperació de les habilitats que el pacient ha perdut a causa de la seva addicció. En aquestes teràpies es treballa amb el malalt i amb el seu entorn familiar directe. Paral·lelament, es realitzen activitats encaminades a controlar els impulsos, reduir l'ansietat i millorar les habilitats personals i socials de l'addicte.

La reinserció del pacient en el seu entorn és l'objectiu final del tractament. En aquesta fase, la vida del pacient comença a estar completament normalitzada. En aquest punt es veuran complerts els objectius de la recuperació.

MÈTODE

La base del nostre tractament consisteix en teràpies cognitives conductuals de grup.

Les línies terapèutiques a seguir per complir els nostres objectius són variades i es basen en diferents tècniques, com la reestructuració cognitiva, la modificació de conducta, la prevenció de recaigudes, l'entrenament en habilitats socials, el canvi d'actituds i el canvi en l'estil de vida.

Si necessita ajuda, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres. El nostre equip de professionals ofereix assessorament per abordar junts la manera més efectiva d'afrontar el problema en qüestió i potenciar uns hàbits sans, que ajudin al pacient en la seva total recuperació.