L.S.D., Centro Inicia, Tratamiento de adicciones
ALCOHOL | ANFETAMINES | BENZODIACEPINES | CÀNNABIS | COCAÏNA | CODEÍNA |ESTEROIDES| ÈXTASIS
G.H.B. | HEROÏNA | INHALANTS | KETAMINA | L.S.D. | MESCALINA | METADONA | METANFETAMINES

L.S.D.

Són popularment coneguts com a àcids. És un al·lucinogen sintètic, un dels al·lucinògens no naturals més potents que existeixen.

A curt termini produeix feblesa muscular, canvi en la rapidesa dels reflexos, dilatació de les pupil·les, descoordinació de les extremitats, distorsió del temps, l'espai i la imatge corporal, s'intensifiquen les percepcions en tots els àmbits i es produeixen canvis emocionals forts i emocions simultànies.

D'altra banda, s'experimenten sensacions místiques o espirituals molt fortes.

A llarg termini es poden arribar a tenir flashbacks.

Aquesta experiència implica patir al·lucinacions visuals, auditives o tàctils similars a les de l'experiència original.

Pot presentar-se setmanes, mesos o fins i tot anys després sense presència de cap desencadenant aparent.

Els episodis psicòtics poden presentar-se després d'un sol consum, encara que són pocs els casos.

En general, els consumidors crònics pateixen alteracions del pensament, al·lucinacions intenses i comportaments similars als de l'esquizofrènia.Si necessita ajuda, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres. El nostre equip de professionals ofereix assessorament per abordar junts la manera més efectiva d'afrontar el problema en qüestió i potenciar uns hàbits sans, que ajudin al pacient a assolir una recuperació total.