Alcohol, Centro Inicia , Tratamiento de adicciones
L´ALCOHOL | EL CÀNNABIS | LES DROGUES DE DISSENY | LA COCAÏNA | L´HEROÏNA | LES MEDICACIONS | EL JOC PATOLOGIC | NOVES TECNOLOGIES

QUÈ ÉS L'ADDICCIÓ A l'ALCOHOL?

La major part de malalts no són conscients de la seva addicció a l'alcohol. És per aquest motiu, que la majoria de la gent creu que només són alcohòliques les persones que s'emborratxen habitualment, o les que no poden passar un dia sense beure.

Al contrari, la major part d'alcohòlics són persones, que desenvolupen una activitat laboral normal i tenen una vida social i familiar estable.

A mesura que avança la dependència, són cada vegada més freqüents les discussions amb la parella, els conflictes amb la llei (conducció sota els efectes de l´alcohol, etc.) i la desatenció a la feina. En aquesta situació el malalt tendeix a perdre progressivament l'interès per aquelles activitats que no estan associades al consum de begudes alcohòliques.

És per això que el tractament no només ha de facilitar la recuperació mèdica de la persona afectada, sinó que també ha de tenir en compte els aspectes psicològics i biogràfics, la dinàmica familiar i els canvis necessaris en l'estil de vida.

COM TRACTAR L'ADDICCIÓ A l'ALCOHOL

En nombroses ocasions el pacient es resisteix a iniciar un tractament i la família fa el que pot per fer canviar l'opinió del pacient. En altres casos, el pacient accepta iniciar un tractament, però la família està molt desestructurada pels constants problemes que genera l'addicte.

No obstant això, s'ha demostrat que la recuperació del pacient resulta més favorable quan existeix una relació familiar estructurada, per la qual cosa és necessari donar suport als familiars perquè entenguin millor els mecanismes de l'addicció. Es tracta de comprendre que en l'addicció el pacient té afectades les capacitats de l’autocontrol. Així doncs, el suport familiar s'enfoca a aconseguir l'inici d'un tractament o a acompanyar la recuperació d'aquestes capacitats, que són les que li permetran superar l'addicció. Per a això, TRACTAMENT D'ADDICCIONS INICIA ofereix un programa destinat a reforçar el paper de la família dins del tractament del pacient.

Una vegada iniciat el tractament, el següent pas és avaluar la necessitat d'un programa de desintoxicació. Aquest, depèn de la gravetat de l'addicció (quantitat d'alcohol el grau de dificultat per controlar la ingesta, problemes familiars, metges, etc.).

Si el pacient presenta una situació molt deteriorada, es recomana un ingrés en un centre d'addiccions. El pacient ingressa en un centre on se supervisa la síndrome d'abstinència i comença a fer els primers passos de la seva deshabituació del consum d' alcohol mitjançant un seguiment psiquiàtric i psicològic (teràpies individuals i grupals).

Si el pacient presenta un quadre d'abstinència de lleu a moderat i disposa d'un suport familiar adequat, es recomana la realització d'una desintoxicació domiciliària. La qual té l'avantatge d'interferir menys en la vida diària, al mateix temps que facilita una major complicitat del pacient amb els seus familiars, la qual cosa permet aconseguir amb major rapidesa el procés de deshabituació.

Una vegada realitzada la desintoxicació, el pacient inicia el procés de deshabituació, en el qual s'atenen les necessitats de les persones que han conclòs un programa de desintoxicació, o que, havent desenvolupat dependència, no han necessitat realitzar una desintoxicació. Els programes de deshabituació tenen per objecte modificar el comportament dels pacients perquè puguin deixar l'alcohol.

Aquesta, engloba diverses estratègies, com per exemple: la teràpia de grups, teràpies psicològiques específiques per evitar la recaiguda, controls toxicològics, etc.

El tractament està orientat a l'abstinència del consum i sol ser de gran utilitat en bevedors de risc i dependents moderats de l'alcohol.

Quan es pateix una dependència severa o una malaltia secundària a l'alcohol, el tractament es focalitza en deixar de consumir alcohol. Per a això es treballa sobre la presa de consciència de l'addicció, la reorganització de les activitats amb recerca d'alternatives, prevenció de recaigudes i tractament de la psicopatologia associada amb l'objectiu de no beure alcohol.

Si cal, disposem de recursos per iniciar el tractament en un centre d’ingrés.

Si vostè creu que un membre de la seva família o persona propera és addicte a l´alcohol el més urgent és aconseguir un diagnòstic professional en el qual s'aconselli sobre el tipus de tractament que ha de seguir el pacient. Sempre es fa un seguiment personalitzat amb alta intensitat terapèutica.

A TRACTAMENT D'ADDICCIONS INICIA recomanarem el més adequat en cada cas i assessorarem la família i al pacient sobre com actuar.

Si necessita ajuda, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres. El nostre equip de professionals ofereix assessorament per trobar junts la manera més efectiva d'afrontar el problema en qüestió i potenciar uns hàbits saludables, que ajudin al pacient en la seva total recuperació.