alcohol, Inicia , Tratamiento de adicciones
ALCOHOL | ANFETAMINES | BENZODIACEPINES | CÀNNABIS | COCAÏNA | CODEÍNA |ESTEROIDES| ÈXTASIS
G.H.B. | HEROÏNA | INHALANTS | KETAMINA | L.S.D. | MESCALINA | METADONA | METANFETAMINES

ALCOHOL

alcohol és la droga més consumida en el nostre entorn sociocultural, de la que s'abusa més i la que provoca més problemes socials i sanitaris (accidents de trànsit i laborals, maltractaments, problemes de salut, alcoholisme, etc.).

És un depressiu del sistema nerviós central que apaga progressivament el funcionament dels centres cerebrals superiors i produeix desinhibició conductual i emocional.

Contràriament a la creença popular, no és un estimulant: l'eufòria inicial que provoca es deu al fet que la seva primera acció inhibidora es produeix sobre els centres cerebrals responsables de l'autocontrol.

ELS PRINCIPALS EFECTES QUE PROVOCA A CURT TERMINI

Canvis interns en la forma de pensar, sentir i actuar

Irritació de l'estómac

Trastorns de la visió

Descoordinació del moviment i l'equilibri

Dificultat en la parla

Somnolència i abatiment o irritabilitat

Nàusees, vòmits i maldecaps

Disminució de la capacitat de concentració

ELS PRINCIPALS EFECTES QUE PROVOCA A LLARG TERMINI

Sistema digestiu (úlceres, malalties hepàtiques)

Sistema endocrí-reproductiu (disminució del desig sexual, impotència, trastorns de la menstruació en la dona)

Sistema respiratori (laringitis, bronquitis i pneumònia)

Sistema muscular (miopaties agudes i cròniques)

Sistema neurològic (tremolors en músculs de la boca i cara i crisis epilèptiques)

Sistema cardiovascular (hipertensió i anèmies), símptomes psicopatològics (desorientació espai-temporal, trastorns de la memòria i síndromes paranoides, al·lucinacions auditives)Si necessita ajuda, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres. El nostre equip de professionals ofereix assessorament per abordar junts la manera més efectiva d'afrontar el problema en qüestió i potenciar uns hàbits sans, que ajudin al pacient a assolir una recuperació total.